3/4 @ 11a1234567RHE
Santa Clara32000106--
Bishop Diego10203028--

Game Stats

Santa Clara

Batting

#Athlete NameAvgPAABRHRBI
Team Totals.7505423
31Artie Lopez (Fr).7505423
Bishop Diego

Batting

#Athlete NameAvgPAABRHRBI
Team Totals.2413429875
1Craig Kohler (Jr).00041
2Nick Martinez (Sr).00022
7Daniel McCarthy (Sr).5003211
8Kevin Bascom (Sr).00021
12Dylan Jamison (Fr).3334311
19Paul Gherini (Fr).5004221
21Thomas Perez (So).5004122
22Stuart Moulton (Sr).3334321
27Jason Ford (Jr).000431
Santa Clara

#Athlete Name2B3BHRSFSH/BBB
Team Totals1
31Artie Lopez (Fr)1
Bishop Diego

#Athlete Name2B3BHRSFSH/BBB
Team Totals314
7Daniel McCarthy (Sr)1
8Kevin Bascom (Sr)1
12Dylan Jamison (Fr)1
19Paul Gherini (Fr)2
21Thomas Perez (So)1
22Stuart Moulton (Sr)1
27Jason Ford (Jr)1
Santa Clara

#Athlete NameKHBPROEFCLOBOBPSLG
Team Totals.800.750
31Artie Lopez (Fr).800.750
Bishop Diego

#Athlete NameKHBPROEFCLOBOBPSLG
Team Totals2.324
2Nick Martinez (Sr)1.000
7Daniel McCarthy (Sr).333
8Kevin Bascom (Sr).500
12Dylan Jamison (Fr).500
19Paul Gherini (Fr).500
21Thomas Perez (So).500
22Stuart Moulton (Sr).500
27Jason Ford (Jr)1.250

Pitching

Santa Clara has not entered any pitching stats.
Bishop Diego

Pitching

#Athlete NameERAWLAPPGSCGSOSV
Team Totals5.0011
1Craig Kohler (Jr)8.40
7Daniel McCarthy (Sr)0.001
19Paul Gherini (Fr)63.061

Santa Clara has not entered any pitching stats.
Bishop Diego

#Athlete NameIPHRERBBK
Team Totals755577
1Craig Kohler (Jr)1.242212
7Daniel McCarthy (Sr)5124
19Paul Gherini (Fr).13341