2/231234567RHE
LHP-------5--
Tampa Catholic-------8--