4/181234567RHE
Graham-Kapowsin-------4--
Curtis-------2--