Football Game Recap: Dayton/Waitsburg vs. White Swan

Recap: Dayton/Waitsburg vs. White Swan