Citizen Athlete tour stop heads to Washington

Tour honors Kelsie Nickerson.