Football Game Recap: Thayer vs. Houston

Recap: Thayer vs. Houston