Football Game Recap: Montello/Princeton/Green Lake vs. Horicon/Hustisford

Recap: Montello/Princeton/Green Lake vs. Horicon/Hustisford