Football Game Recap: Montello/Princeton/Green Lake vs. Palmyra-Eagle

Recap: Montello/Princeton/Green Lake vs. Palmyra-Eagle