Seth Bartkoski's highlights Rush-Henrietta High School

Seth Bartkoski's highlights Rush-Henrietta High School

Published Sat, 9/16/2017

Watch this highlight video of Seth Bartkoski of the Victor (NY) football team in its game Rush-Henrietta High School on Sep 16, 2017