Dakota Van Ravenstein's highlights Appleton East High School

Dakota Van Ravenstein's highlights Appleton East High School

Published last week

Watch this highlight video of Dakota Van Ravenstein of the Oshkosh North (Oshkosh, WI) football team in its game Appleton East High School on Aug 25, 2017