CAM Football History

 • 2021-22

  Head Coach: Eric Wataon
  • League: 8-Man District 10 (8 Man)
  • Division: Division 8 Man
  • Overall Record: 0-0
  • League Record: 0-0
 • 2020-21

  Head Coach: Eric Wataon
  • League: 8-Man District 7 (8 Man)
  • Division: Division 8 Man
  • Overall Record: 9-1
  • League Record: 6-0
  • National Rank: 110
  • State Division Rank: 10
  • DMA Rank: 3
  • DMA Rank: 4
  • State Rank: 10
 • 2019-20

  Head Coach: Eric Wataon
  • League: 8-Man District 8 (8 Man)
  • Division: Division 8 Man
  • Overall Record: 8-3
  • League Record: 5-2
  • National Rank: 175
  • State Rank: 6
  • State Division Rank: 6
  • DMA Rank: 11
  • DMA Rank: 6
  • DMA Rank: 3
  • DMA Rank: 2
  • National Rank: 103
 • 2018-19

  Head Coach: Eric Wataon
  • League: 8-Man District 8 (8 Man)
  • Division: Division 8 Man
  • Overall Record: 6-3
  • League Record: 4-3
  • State Rank: 12
  • DMA Rank: 11
  • DMA Rank: 5
  • State Division Rank: 12
  • National Rank: 459
 • 2017-18

  Head Coach: Joe Wollum
  • League: 8-Man District 7 (8 Man)
  • Division: Division 8 Man
  • Overall Record: 6-4
  • League Record: 4-3
  • DMA Rank: 7
  • DMA Rank: 16
  • State Rank: 27
  • National Rank: 746
  • State Division Rank: 27
 • 2016-17

  • League: 8-Man District 7 (8 Man)
  • Division: Division 8 Man
  • Overall Record: 4-5
  • League Record: 4-3
  • National Rank: 852
  • State Rank: 33
  • State Division Rank: 32
  • DMA Rank: 13
  • DMA Rank: 18
 • 2015-16

  • League: 8-Man District 8 (8 Man)
  • Division: Division 8 Man
  • Overall Record: 4-5
  • League Record: 3-4
  • State Rank: 24
  • National Rank: 627
  • State Division Rank: 24
  • DMA Rank: 15
  • DMA Rank: 11
 • 2014-15

  • League: 8-Man District 8 (8 Man)
  • Division: Division 8 Man
  • Overall Record: 4-5
  • League Record: 3-4
  • State Division Rank: 35
  • National Rank: 884
  • DMA Rank: 18
  • DMA Rank: 15
  • State Rank: 35
 • 2013-14

  • League: 8-Man District 8 (8 Man)
  • Division: Division 8 Man
  • Overall Record: 4-6
  • League Record: 4-3
  • State Division Rank: 36
  • State Rank: 36
  • National Rank: 912
  • DMA Rank: 21
  • DMA Rank: 14
 • 2012-13

  Head Coach: Joe Wollum
  • League: 8-Man District 8 (8 Man)
  • Division: Division 8 Man
  • Overall Record: 7-4
  • League Record: 6-2
  • State Division Rank: 20
  • DMA Rank: 16
  • DMA Rank: 10
  • State Rank: 20
  • National Rank: 566
 • 2011-12

  Head Coach: Joe Wollum
  • League: 8-Man District 6 (8 Man)
  • Division: Division 8 Man
  • Overall Record: 8-4
  • League Record: 5-2
  • State Division Rank: 18
  • National Rank: 388
  • State Rank: 18
  • DMA Rank: 8
  • DMA Rank: 14
 • 2010-11

  Head Coach: Joe Wollum
  • League: 8-Man District 6 (8 Man)
  • Division: Division 8 Man
  • Overall Record: 6-5
  • League Record: 4-3
  • State Division Rank: 25
  • State Rank: 25
  • DMA Rank: 18
  • DMA Rank: 12
  • National Rank: 530
 • 2009-10

  Head Coach: Joe Wollum
  • League: 8-Man District 7 (8 Man)
  • Division: Division 8 Man
  • Overall Record: 8-3
  • League Record: 4-2
  • State Division Rank: 12
  • State Rank: 12
  • DMA Rank: 7
  • DMA Rank: 8
  • National Rank: 271
 • 2008-09

  Head Coach: Joe Wollum
  • League: 8-Man District 7 (8 Man)
  • Division: Division 8 Man
  • Overall Record: 10-1
  • League Record: 7-0
  • State Division Rank: 9
  • State Rank: 9
  • National Rank: 328
  • DMA Rank: 10
  • DMA Rank: 7
 • 2007-08

  • League: 8-Man District 6 (8 Man)
  • Division:
  • Overall Record: 4-5
  • League Record: 4-2
  • State Rank: 17
  • DMA Rank: 20
  • DMA Rank: 9
  • National Rank: 556
 • 2006-07

  • League: 8-Man District 6 (8 Man)
  • Division:
  • Overall Record: 2-8
  • League Record: 1-5
  • DMA Rank: 32
  • DMA Rank: 18
  • National Rank: 975
  • State Rank: 38
 • 2005-06

  • League: A District 7
  • Division:
  • Overall Record: 2-7
  • League Record: 2-7
  • DMA Rank: 84
  • DMA Rank: 91
  • National Rank: 11877
  • State Rank: 269
 • 2004-05

  Head Coach: Joe Wollum
  • League: A District 7
  • Division:
  • Overall Record: 0-9
  • League Record: 0-9
  • National Rank: 12486
  • DMA Rank: 82
  • DMA Rank: 95
  • State Rank: 277