Campbell Girls Basketball History

 • 2021-22

  Head Coach: Randy McClure
  • League: AAAAAAA Region 2
  • Division: Division AAAAAAA
  • Overall Record: 0-0
  • League Record: 0-0
 • 2020-21

  Head Coach: Randy McClure
  • League: AAAAAAA Region 2
  • Division: Division AAAAAAA
  • Overall Record: 14-4
  • League Record: 6-2
  • State Rank: 21
  • State Division Rank: 5
 • 2019-20

  Head Coach: Randy McClure
  • League: AAAAAAA Region 2
  • Division: Division AAAAAAA
  • Overall Record: 23-8
  • League Record: 7-3
  • DMA Rank: 13
  • National Rank: 671
  • State Rank: 18
  • State Division Rank: 5
 • 2018-19

  Head Coach: Randy McClure
  • League: AAAAAAA Region 2
  • Division: Division AAAAAAA
  • Overall Record: 19-11
  • League Record: 6-4
  • DMA Rank: 25
  • National Rank: 1039
  • State Rank: 33
  • State Division Rank: 9
 • 2017-18

  Head Coach: Randy McClure
  • League: AAAAAAA Region 2
  • Division: Division AAAAAAA
  • Overall Record: 18-11
  • League Record: 6-4
  • DMA Rank: 59
  • National Rank: 2518
  • State Rank: 81
  • State Division Rank: 18
 • 2016-17

  Head Coach: Randy McClure
  • League: AAAAAAA Region 2
  • Division: Division AAAAAAA
  • Overall Record: 11-18
  • League Record: 3-7
  • DMA Rank: 151
  • National Rank: 8389
  • State Rank: 239
  • State Division Rank: 38
 • 2015-16

  Head Coach: Randy McClure
  • League: AAAAAA Region 3
  • Division: Division AAAAAA
  • Overall Record: 15-13
  • League Record: 7-8
  • DMA Rank: 84
  • National Rank: 4278
  • State Rank: 127
  • State Division Rank: 32
 • 2014-15

  Head Coach: Randy McClure
  • League: AAAAAA Region 3
  • Division: Division AAAAAA
  • Overall Record: 12-17
  • League Record: 6-10
  • DMA Rank: 98
  • National Rank: 4256
  • State Rank: 142
  • State Division Rank: 39
 • 2013-14

  Head Coach: Randy McClure
  • League: 4-AAAAAA
  • Division: Division AAAAAA
  • Overall Record: 17-9
  • League Record: 10-6
  • DMA Rank: 40
  • National Rank: 1637
  • State Rank: 57
  • State Division Rank: 20
 • 2012-13

  • League: 4-AAAAAA
  • Division: Division AAAAAA
  • Overall Record: 14-15
  • League Record: 8-8
  • DMA Rank: 76
  • National Rank: 2929
  • State Rank: 106
  • State Division Rank: 31
 • 2011-12

  Head Coach: Randy McClure
  • League: 4-AAAAA
  • Division: Division AAAAA
  • Overall Record: 9-11
  • League Record: 6-6
  • DMA Rank: 46
  • National Rank: 1781
  • State Rank: 55
  • State Division Rank: 18
 • 2010-11

  Head Coach: Randy McClure
  • League: 4-AAAAA
  • Division: Division AAAAA
  • Overall Record: 25-7
  • League Record: 11-2
  • DMA Rank: 5
  • National Rank: 212
  • State Rank: 5
  • State Division Rank: 2
 • 2009-10

  Head Coach: Randy McClure
  • League: 6-AAAAA
  • Division: Division AAAAA
  • Overall Record: 21-8
  • League Record: 13-1
  • DMA Rank: 11
  • National Rank: 303
  • State Rank: 11
  • State Division Rank: 7
 • 2008-09

  Head Coach: James Gwyn
  • League: 6-AAAAA
  • Division: Division AAAAA
  • Overall Record: 25-5
  • League Record: 11-1
  • DMA Rank: 15
  • National Rank: 639
  • State Rank: 16
  • State Division Rank: 8
 • 2007-08

  Head Coach: James Gwyn
  • League: 5A-AAAAA
  • Division:
  • Overall Record: 15-13
  • League Record: 5-2
  • DMA Rank: 54
  • National Rank: 2837
  • State Rank: 76
 • 2006-07

  Head Coach: James Gwyn
  • League: 5A-AAAAA
  • Division:
  • Overall Record: 25-6
  • League Record: 7-1
  • DMA Rank: 9
  • National Rank: 447
  • State Rank: 10