Northwest Soccer (2019) Rankings

#TeamStateOvr.Str.+/-
3483
K
Ketcham
NY4-12-19.3
3484
Benton
PA10-8-1-1.2
3485
Northwest
OH9-5-3-4.8
3486
Round Valley
AZ7-6-0.5
3487
E
Enosburg Falls
VT10-4-6.9
#TeamOvr.Str.+/-
290
Harvey
7-7-32.1
291
Whitmer
6-10-43.9
292
Northwest
9-5-3-4.8
293
Rootstown
12-5-1-4.7
294
Northridge
9-7-4.0
#TeamOvr.Str.
93
River View
5-10-25.3
94
Harvey
7-7-32.1
95
Northwest
9-5-3-4.8
96
Rootstown
12-5-1-4.7
97
West Muskingum
10-5-1-5.9
#TeamOvr.Str.
98
Sandy Valley
12-5-1-5.6
99
Harvey
7-7-32.1
100
Northwest
9-5-3-4.8
101
Rootstown
12-5-1-4.7
102
Normandy
3-9-110.0