Paulding County Freshman Football History

 • 2021-22

  Head Coach: Van Spence
  • League: AAAAAA Region 5
  • Division: Division AAAAAA
  • Overall Record: 0-0
  • League Record: 0-0
 • 2020-21

  Head Coach: Van Spence
  • League: AAAAAA Region 5
  • Division: Division AAAAAA
  • Overall Record: 3-8
  • League Record: 1-7
  • DMA Rank: 157
  • State Rank: 246
  • State Division Rank: 39
 • 2019-20

  Head Coach: Van Spence
  • League: AAAAA Region 7
  • Division: Division AAAAA
  • Overall Record: 2-8
  • League Record: 1-7
  • DMA Rank: 156
  • National Rank: 5256
  • State Rank: 243
  • State Division Rank: 37
 • 2018-19

  Head Coach: Van Spence
  • League: AAAAA Region 7
  • Division: Division AAAAA
  • Overall Record: 1-9
  • League Record: 1-7
  • DMA Rank: 188
  • National Rank: 6765
  • State Rank: 319
  • State Division Rank: 46
 • 2017-18

  Head Coach: Van Spence
  • League: AAAAA Region 7
  • Division: Division AAAAA
  • Overall Record: 5-6
  • League Record: 5-3
  • DMA Rank: 97
  • National Rank: 2446
  • State Rank: 144
  • State Division Rank: 21
 • 2016-17

  Head Coach: Van Spence
  • League: AAAAA Region 7
  • Division: Division AAAAA
  • Overall Record: 4-6
  • League Record: 3-5
  • DMA Rank: 121
  • National Rank: 4361
  • State Rank: 171
  • State Division Rank: 28
 • 2015-16

  Head Coach: Scott Hamilton
  • League: AAAAA Region 5
  • Division: Division AAAAA
  • Overall Record: 8-3
  • League Record: 6-2
  • DMA Rank: 67
  • National Rank: 2437
  • State Rank: 96
  • State Division Rank: 27
 • 2014-15

  Head Coach: Scott Hamilton
  • League: AAAAA Region 5A
  • Division: Division AAAAA
  • Overall Record: 8-5
  • League Record: 2-3
  • DMA Rank: 84
  • National Rank: 3191
  • State Rank: 123
  • State Division Rank: 30
 • 2013-14

  Head Coach: Rick Sauls
  • League: AAAAA Region 5
  • Division: Division AAAAA
  • Overall Record: 2-8
  • League Record: 2-8
  • DMA Rank: 169
  • National Rank: 7006
  • State Rank: 266
  • State Division Rank: 52
 • 2012-13

  • League: AAAAA Region 5
  • Division: Division AAAAA
  • Overall Record: 1-11
  • League Record: 1-10
  • DMA Rank: 221
  • National Rank: 9755
  • State Rank: 355
  • State Division Rank: 67
 • 2011-12

  Head Coach: Rick Sauls
  • League: AAAA Region 5 South
  • Division: Division AAAA
  • Overall Record: 2-9
  • League Record: 1-5
  • DMA Rank: 216
  • National Rank: 9538
  • State Rank: 348
  • State Division Rank: 86
 • 2010-11

  • League: AAAA Region 5 South
  • Division: Division AAAA
  • Overall Record: 1-9
  • League Record: 0-6
  • DMA Rank: 203
  • National Rank: 8912
  • State Rank: 334
  • State Division Rank: 87
 • 2009-10

  Head Coach: Rick Sauls
  • League: 7B-AAAA
  • Division: Division AAAA
  • Overall Record: 4-7
  • League Record: 3-2
  • DMA Rank: 142
  • National Rank: 5802
  • State Rank: 231
  • State Division Rank: 61
 • 2008-09

  Head Coach: Rick Sauls
  • League: 7B-AAAA
  • Division: Division AAAA
  • Overall Record: 3-7
  • League Record: 1-4
  • DMA Rank: 165
  • National Rank: 6930
  • State Rank: 269
  • State Division Rank: 64
 • 2007-08

  Head Coach: Rick Sauls
  • League: 4-AAAAA
  • Division:
  • Overall Record: 3-8
  • League Record: 3-3
  • DMA Rank: 140
  • National Rank: 8223
  • State Rank: 238
 • 2006-07

  Head Coach: Rick Sauls
  • League: 4-AAAAA
  • Division:
  • Overall Record: 1-9
  • League Record: 0-6
  • DMA Rank: 185
  • National Rank: 10838
  • State Rank: 307
 • 2005-06

  • League: 7-AAAA
  • Division:
  • Overall Record: 3-7
  • League Record: 3-4
  • DMA Rank: 150
  • National Rank: 8675
  • State Rank: 246
 • 2004-05

  Head Coach: Rick Sauls
  • League: 7-AAAA
  • Division:
  • Overall Record: 2-8
  • League Record: 2-5
  • DMA Rank: 111
  • National Rank: 7312
  • State Rank: 200