Peru Freshman Football History

 • 2021-22

  Head Coach: Romison Saint-Louis
  • League: Three Rivers
  • Division: Division 3A
  • Overall Record: 0-0
  • League Record: 0-0
 • 2020-21

  Head Coach: Romison Saint-Louis
  • League: Three Rivers
  • Division: Division 3A
  • Overall Record: 7-3
  • League Record: 6-2
  • DMA Rank: 61
  • DMA Rank: 20
  • State Rank: 125
  • State Division Rank: 21
 • 2019-20

  Head Coach: Romison Saint-Louis
  • League: Three Rivers
  • Division: Division 3A
  • Overall Record: 6-6
  • League Record: 3-5
  • DMA Rank: 84
  • DMA Rank: 33
  • National Rank: 8828
  • State Rank: 189
  • State Division Rank: 38
 • 2018-19

  Head Coach: Romison Saint-Louis
  • League: Three Rivers - South
  • Division: Division 3A
  • Overall Record: 0-10
  • League Record: 0-4
  • DMA Rank: 137
  • DMA Rank: 55
  • National Rank: 13552
  • State Rank: 314
  • State Division Rank: 61
 • 2017-18

  Head Coach: Bob Prescott
  • League: Three Rivers - South
  • Division: Division 3A
  • Overall Record: 5-6
  • League Record: 3-2
  • DMA Rank: 40
  • DMA Rank: 92
  • National Rank: 10179
  • State Rank: 212
  • State Division Rank: 39
 • 2016-17

  Head Coach: Bob Prescott
  • League: Three Rivers - South
  • Division: Division 3A
  • Overall Record: 8-3
  • League Record: 4-1
  • DMA Rank: 31
  • DMA Rank: 74
  • National Rank: 7173
  • State Rank: 166
  • State Division Rank: 36
 • 2015-16

  Head Coach: Bob Prescott
  • League: Three Rivers
  • Division: Division 3A
  • Overall Record: 9-2
  • League Record: 7-1
  • DMA Rank: 76
  • DMA Rank: 27
  • National Rank: 7403
  • State Rank: 169
  • State Division Rank: 36
 • 2014-15

  Head Coach: Bob Prescott
  • League: Mid-Indiana
  • Division: Division 3A
  • Overall Record: 5-7
  • League Record: 2-5
  • DMA Rank: 97
  • DMA Rank: 41
  • National Rank: 9659
  • State Rank: 215
  • State Division Rank: 42
 • 2013-14

  Head Coach: Bob Prescott
  • League: Mid-Indiana
  • Division: Division 3A
  • Overall Record: 4-6
  • League Record: 2-5
  • DMA Rank: 102
  • DMA Rank: 42
  • National Rank: 10155
  • State Rank: 233
  • State Division Rank: 53
 • 2012-13

  Head Coach: Bob Prescott
  • League: Mid-Indiana
  • Division: Division 3A
  • Overall Record: 3-7
  • League Record: 2-5
  • DMA Rank: 122
  • DMA Rank: 45
  • National Rank: 12296
  • State Rank: 272
  • State Division Rank: 52
 • 2011-12

  Head Coach: Bob Prescott
  • League: Mid-Indiana
  • Division: Division 3A
  • Overall Record: 0-10
  • League Record: 0-7
  • DMA Rank: 54
  • DMA Rank: 138
  • National Rank: 14149
  • State Rank: 310
  • State Division Rank: 61
 • 2010-11

  Head Coach: Bill Skelton
  • League: Mid-Indiana
  • Division: Division 3A
  • Overall Record: 2-8
  • League Record: 2-5
  • DMA Rank: 121
  • DMA Rank: 49
  • National Rank: 12574
  • State Rank: 271
  • State Division Rank: 57
 • 2009-10

  Head Coach: Bill Skelton
  • League: Mid-Indiana
  • Division: Division 3A
  • Overall Record: 2-10
  • League Record: 1-6
  • DMA Rank: 43
  • DMA Rank: 103
  • National Rank: 11343
  • State Rank: 240
  • State Division Rank: 52
 • 2008-09

  Head Coach: Bill Skelton
  • League: Mid-Indiana
  • Division: Division 3A
  • Overall Record: 3-7
  • League Record: 3-4
  • DMA Rank: 96
  • DMA Rank: 40
  • National Rank: 10408
  • State Rank: 217
  • State Division Rank: 44
 • 2007-08

  Head Coach: Bill Hass
  • League: Mid-Indiana
  • Division:
  • Overall Record: 2-8
  • League Record: 2-5
  • DMA Rank: 100
  • DMA Rank: 43
  • National Rank: 10706
  • State Rank: 224
 • 2006-07

  Head Coach: Bill Hass
  • League: Mid-Indiana
  • Division:
  • Overall Record: 2-8
  • League Record: 2-5
  • DMA Rank: 100
  • DMA Rank: 41
  • National Rank: 10483
  • State Rank: 220
 • 2005-06

  Head Coach: Bill Hass
  • League: Mid-Indiana
  • Division:
  • Overall Record: 2-8
  • League Record: 2-5
  • DMA Rank: 112
  • DMA Rank: 43
  • National Rank: 11802
  • State Rank: 248
 • 2004-05

  Head Coach: Bill Hass
  • League: Mid-Indiana
  • Division:
  • Overall Record: 1-9
  • League Record: 1-6
  • DMA Rank: 127
  • DMA Rank: 51
  • National Rank: 13066
  • State Rank: 284