Rome Freshman Football History

 • 2021-22

  • League: AAAAAA Region 5
  • Division: Division AAAAAA
  • Overall Record: 0-0
  • League Record: 0-0
 • 2020-21

  Head Coach: John Reid
  • League: AAAAAA Region 5
  • Division: Division AAAAAA
  • Overall Record: 8-4
  • League Record: 6-1
  • DMA Rank: 44
  • State Rank: 66
  • State Division Rank: 13
 • 2019-20

  Head Coach: John Reid
  • League: AAAAA Region 7
  • Division: Division AAAAA
  • Overall Record: 9-3
  • League Record: 7-1
  • DMA Rank: 30
  • National Rank: 731
  • State Rank: 46
  • State Division Rank: 9
 • 2018-19

  Head Coach: John Reid
  • League: AAAAA Region 7
  • Division: Division AAAAA
  • Overall Record: 13-1
  • League Record: 8-0
  • DMA Rank: 10
  • National Rank: 187
  • State Rank: 16
  • State Division Rank: 3
 • 2017-18

  Head Coach: John Reid
  • League: AAAAA Region 7
  • Division: Division AAAAA
  • Overall Record: 15-0
  • League Record: 8-0
  • DMA Rank: 1
  • National Rank: 21
  • State Rank: 1
  • State Division Rank: 1
 • 2016-17

  • League: AAAAA Region 7
  • Division: Division AAAAA
  • Overall Record: 13-2
  • League Record: 7-1
  • DMA Rank: 7
  • National Rank: 178
  • State Rank: 10
  • State Division Rank: 1
 • 2015-16

  Head Coach: John Reid
  • League: AAAAA Region 7A
  • Division: Division AAAAA
  • Overall Record: 9-4
  • League Record: 5-2
  • DMA Rank: 42
  • National Rank: 1376
  • State Rank: 58
  • State Division Rank: 18
 • 2014-15

  Head Coach: Franco Perkins
  • League: AAAAA Region 7A
  • Division: Division AAAAA
  • Overall Record: 3-7
  • League Record: 2-4
  • DMA Rank: 152
  • National Rank: 5798
  • State Rank: 220
  • State Division Rank: 55
 • 2013-14

  Head Coach: Franco Perkins
  • League: AAAAA Region 5
  • Division: Division AAAAA
  • Overall Record: 6-5
  • League Record: 5-5
  • DMA Rank: 116
  • National Rank: 4536
  • State Rank: 177
  • State Division Rank: 37
 • 2012-13

  Head Coach: Franco Perkins
  • League: AAAAA Region 5
  • Division: Division AAAAA
  • Overall Record: 9-4
  • League Record: 9-2
  • DMA Rank: 69
  • National Rank: 2614
  • State Rank: 103
  • State Division Rank: 21
 • 2011-12

  Head Coach: Sid Fritts
  • League: AAAA Region 7
  • Division: Division AAAA
  • Overall Record: 8-4
  • League Record: 7-3
  • DMA Rank: 95
  • National Rank: 3869
  • State Rank: 146
  • State Division Rank: 38
 • 2010-11

  • League: AAAA Region 7
  • Division: Division AAAA
  • Overall Record: 6-5
  • League Record: 6-4
  • DMA Rank: 127
  • National Rank: 5110
  • State Rank: 201
  • State Division Rank: 64
 • 2009-10

  Head Coach: Sid Fritts
  • League: 7A-AAAA
  • Division: Division AAAA
  • Overall Record: 3-7
  • League Record: 2-4
  • DMA Rank: 151
  • National Rank: 6148
  • State Rank: 241
  • State Division Rank: 63
 • 2008-09

  Head Coach: David Humphreys
  • League: 7A-AAAA
  • Division: Division AAAA
  • Overall Record: 11-3
  • League Record: 5-0
  • DMA Rank: 15
  • National Rank: 463
  • State Rank: 25
  • State Division Rank: 4
 • 2007-08

  Head Coach: David Humphreys
  • League: 7-AAAA
  • Division:
  • Overall Record: 10-3-1
  • League Record: 6-2
  • DMA Rank: 24
  • National Rank: 2006
  • State Rank: 42
 • 2006-07

  Head Coach: David Humphreys
  • League: 7-AAAA
  • Division:
  • Overall Record: 13-0
  • League Record: 8-0
  • DMA Rank: 23
  • National Rank: 1881
  • State Rank: 42
 • 2005-06

  • League: 7-AAAA
  • Division:
  • Overall Record: 13-0
  • League Record: 8-0
  • DMA Rank: 26
  • National Rank: 2156
  • State Rank: 41
 • 2004-05

  Head Coach: David Humphreys
  • League: 7-AAAA
  • Division:
  • Overall Record: 14-0
  • League Record: 8-0
  • DMA Rank: 6
  • National Rank: 712
  • State Rank: 15