Woodland Football History

 • 2021-22

  Head Coach: Judge Camp
  • League: AAAAA Region 7
  • Division: Division AAAAA
  • Overall Record: 1-7
  • League Record: 0-3
  • State Division Rank: 56
  • DMA Rank: 238
  • State Rank: 403
 • 2020-21

  Head Coach: Judge Camp
  • League: AAAAA Region 7
  • Division: Division AAAAA
  • Overall Record: 4-4
  • League Record: 1-4
  • DMA Rank: 128
  • State Rank: 195
  • State Division Rank: 26
 • 2019-20

  Head Coach: Judge Camp
  • League: AAAAA Region 7
  • Division: Division AAAAA
  • Overall Record: 5-5
  • League Record: 4-4
  • DMA Rank: 218
  • National Rank: 8790
  • State Rank: 365
  • State Division Rank: 50
 • 2018-19

  Head Coach: Tony Plott
  • League: AAAAA Region 7
  • Division: Division AAAAA
  • Overall Record: 4-6
  • League Record: 2-6
  • DMA Rank: 161
  • National Rank: 5007
  • State Rank: 255
  • State Division Rank: 37
 • 2017-18

  Head Coach: Judge Camp
  • League: AAAAA Region 7
  • Division: Division AAAAA
  • Overall Record: 2-8
  • League Record: 2-6
  • DMA Rank: 143
  • National Rank: 4373
  • State Rank: 225
  • State Division Rank: 36
 • 2016-17

  • League: AAAAA Region 7
  • Division: Division AAAAA
  • Overall Record: 0-10
  • League Record: 0-8
  • DMA Rank: 217
  • National Rank: 9644
  • State Rank: 355
  • State Division Rank: 50
 • 2015-16

  Head Coach: Tony Plott
  • League: AAAAA Region 7A
  • Division: Division AAAAA
  • Overall Record: 1-9
  • League Record: 1-5
  • DMA Rank: 208
  • National Rank: 9097
  • State Rank: 331
  • State Division Rank: 72
 • 2014-15

  Head Coach: Vince DiLorenzo
  • League: AAAAA Region 7A
  • Division: Division AAAAA
  • Overall Record: 0-10
  • League Record: 0-7
  • DMA Rank: 237
  • National Rank: 10725
  • State Rank: 395
  • State Division Rank: 82
 • 2013-14

  Head Coach: Vince DiLorenzo
  • League: AAAAA Region 5
  • Division: Division AAAAA
  • Overall Record: 4-7
  • League Record: 4-6
  • DMA Rank: 155
  • National Rank: 6399
  • State Rank: 239
  • State Division Rank: 47
 • 2012-13

  Head Coach: Vince DiLorenzo
  • League: AAAAA Region 5
  • Division: Division AAAAA
  • Overall Record: 2-9
  • League Record: 2-9
  • DMA Rank: 200
  • National Rank: 8683
  • State Rank: 321
  • State Division Rank: 59
 • 2011-12

  Head Coach: Vincent DiLorenzo
  • League: AAAA Region 7
  • Division: Division AAAA
  • Overall Record: 4-6
  • League Record: 4-6
  • DMA Rank: 157
  • National Rank: 6534
  • State Rank: 250
  • State Division Rank: 68
 • 2010-11

  Head Coach: Steve Hamilton
  • League: AAAA Region 7
  • Division: Division AAAA
  • Overall Record: 3-8
  • League Record: 3-7
  • DMA Rank: 190
  • National Rank: 8351
  • State Rank: 309
  • State Division Rank: 84
 • 2009-10

  Head Coach: Steve Hamilton
  • League: 7A-AAAA
  • Division: Division AAAA
  • Overall Record: 3-7
  • League Record: 2-4
  • DMA Rank: 168
  • National Rank: 7074
  • State Rank: 274
  • State Division Rank: 70
 • 2008-09

  Head Coach: Steve Hamilton
  • League: 7A-AAAA
  • Division: Division AAAA
  • Overall Record: 5-5
  • League Record: 1-4
  • DMA Rank: 116
  • National Rank: 4306
  • State Rank: 183
  • State Division Rank: 43
 • 2007-08

  Head Coach: Steve Hamilton
  • League: 5-AAAA
  • Division:
  • Overall Record: 2-9
  • League Record: 2-8
  • DMA Rank: 189
  • National Rank: 11484
  • State Rank: 329
 • 2006-07

  Head Coach: Scott Hamilton
  • League: 5A-AAAA
  • Division:
  • Overall Record: 2-8
  • League Record: 0-3
  • DMA Rank: 184
  • National Rank: 10790
  • State Rank: 304
 • 2005-06

  • League: 7-AAAA
  • Division:
  • Overall Record: 2-8
  • League Record: 2-5
  • DMA Rank: 170
  • National Rank: 9694
  • State Rank: 279
 • 2004-05

  Head Coach: Steve Hamilton
  • League: 7-AAAA
  • Division:
  • Overall Record: 3-7
  • League Record: 1-6
  • DMA Rank: 129
  • National Rank: 8210
  • State Rank: 234