Classen SAS Football Rankings

#TeamOvr.Str.
230
Afton
3-6-28.8
231
H
Healdton
3-6-26.6
232
Classen SAS
0-8-4.8
233
Stratford
2-7-18.7
234
Central
5-6-35.7

Oklahoma Division 4A

All State Division Rankings
#TeamOvr.Str.
28
Elgin
0-812.8
29
Muldrow
1-81.9
30
Catoosa
0-76.1
31
Miami
0-104.4
32
Classen SAS
0-8-4.8
#TeamOvr.Str.
106
Watonga
2-7-17.2
107
Stratford
2-7-18.7
108
Classen SAS
0-8-4.8
109
C
Carnegie
1-6-22.3
110
Douglass
0-7-6.1