Druid Hills Baseball History

 • 2021-22

  • League: AAAA Region 6
  • Division: Division AAAA
  • Overall Record: 0-0
  • League Record: 0-0
 • 2020-21

  • League: AAAA Region 6
  • Division: Division AAAA
  • Overall Record: 18-10
  • League Record: 10-2
  • State Rank: 163
  • State Division Rank: 17
 • 2019-20

  Head Coach: Eric Love
  • League: AAAA Region 4
  • Division: Division AAAA
  • Overall Record: 5-2
  • League Record: 0-1
  • DMA Rank: 95
  • National Rank: 1967
  • State Rank: 163
  • State Division Rank: 18
 • 2018-19

  Head Coach: Brad Jones
  • League: 4-4A
  • Division: Class 4A
  • Overall Record: 13-13
  • League Record: 8-6
  • DMA Rank: 218
  • National Rank: 10925
  • State Rank: 361
  • State Division Rank: 40
 • 2017-18

  Head Coach: Pete Bartlewski
  • League: 4-4A
  • Division: Class 4A
  • Overall Record: 15-13
  • League Record: 11-7
  • DMA Rank: 200
  • National Rank: 9516
  • State Rank: 328
  • State Division Rank: 37
 • 2016-17

  Head Coach: Pete Bartlewski
  • League: 4-4A
  • Division: Class 4A
  • Overall Record: 18-12
  • League Record: 12-6
  • DMA Rank: 160
  • National Rank: 7015
  • State Rank: 243
  • State Division Rank: 33
 • 2015-16

  Head Coach: Pete Bartlewski
  • League: 6-AAAAA
  • Division: Division AAAAA
  • Overall Record: 13-12
  • League Record: 8-3
  • DMA Rank: 167
  • National Rank: 7368
  • State Rank: 248
  • State Division Rank: 54
 • 2014-15

  Head Coach: Pete Bartlewski
  • League: 6-AAAAA
  • Division: Division AAAAA
  • Overall Record: 15-12
  • League Record: 9-4
  • DMA Rank: 178
  • National Rank: 6692
  • State Rank: 273
  • State Division Rank: 64
 • 2013-14

  Head Coach: Pete Bartlewski
  • League: 2A-AAAAAA
  • Division: Division AAAAAA
  • Overall Record: 13-13
  • League Record: 3-5
  • DMA Rank: 139
  • National Rank: 5550
  • State Rank: 206
  • State Division Rank: 43
 • 2012-13

  Head Coach: Peter Bartlewski
  • League: 2A-AAAAAA
  • Division: Division AAAAAA
  • Overall Record: 15-16
  • League Record: 2-5
  • DMA Rank: 186
  • National Rank: 7736
  • State Rank: 294
  • State Division Rank: 54
 • 2011-12

  Head Coach: Matt Gershon
  • League: 5-AAA Div. A
  • Division: Division AAA
  • Overall Record: 26-18
  • League Record: 1-5
  • DMA Rank: 103
  • National Rank: 6231
  • State Rank: 173
  • State Division Rank: 25
 • 2010-11

  Head Coach: Matt Gershon
  • League: 5-AAA
  • Division: Division AAA
  • Overall Record: 12-14
  • League Record: 9-6
  • DMA Rank: 129
  • National Rank: 5834
  • State Rank: 196
  • State Division Rank: 30
 • 2009-10

  Head Coach: Matt Gershon
  • League: 5A-AAA
  • Division: Division AAA
  • Overall Record: 3-5
  • League Record: 1-1
  • DMA Rank: 202
  • National Rank: 9807
  • State Rank: 316
  • State Division Rank: 49
 • 2008-09

  Head Coach: Brian Granger
  • League: 5A-AAA
  • Division: Division AAA
  • Overall Record: 10-16
  • League Record: 4-3
  • DMA Rank: 102
  • National Rank: 5271
  • State Rank: 163
  • State Division Rank: 29
 • 2007-08

  Head Coach: DruidHills
  • League: 5B-AAA
  • Division:
  • Overall Record: 19-9
  • League Record: 4-4
  • DMA Rank: 83
  • National Rank: 4154
  • State Rank: 124