Gaffney Soccer History

 • 2021-22

  • League: AAAAA Region 3
  • Division: Division AAAAA
  • Overall Record: 0-0
  • League Record: 0-0
 • 2020-21

  Head Coach: Scott Simmons
  • League: AAAAA Region 3
  • Division: Division AAAAA
  • Overall Record: 9-11
  • League Record: 1-7
  • National Rank: 630
  • State Rank: 64
  • State Division Rank: 24
 • 2019-20

  Head Coach: Scott Simmons
  • League: AAAAA Region II
  • Division: Division AAAAA
  • Overall Record: 1-4
  • League Record: 0-3
  • DMA Rank: 35
  • National Rank: 674
  • State Rank: 100
 • 2018-19

  Head Coach: Scott Simmons
  • League: AAAAA Region II
  • Division: Division AAAAA
  • Overall Record: 11-14-1
  • League Record: 4-10
  • DMA Rank: 27
  • National Rank: 828
  • State Rank: 75
  • State Division Rank: 34
 • 2017-18

  Head Coach: Scott Simmons
  • League: AAAAA Region III
  • Division: Division AAAAA
  • Overall Record: 9-11-1
  • League Record: 3-5
  • DMA Rank: 20
  • National Rank: 681
  • State Rank: 59
  • State Division Rank: 29
 • 2016-17

  Head Coach: Scott Simmons
  • League: AAAAA Region III
  • Division: Division AAAAA
  • Overall Record: 14-7-1
  • League Record: 8-0
  • DMA Rank: 14
  • National Rank: 371
  • State Rank: 38
  • State Division Rank: 20
 • 2015-16

  Head Coach: Scott Simmons
  • League: AAAA Region III
  • Division: Class AAAA
  • Overall Record: 7-14-1
  • League Record: 1-11
  • DMA Rank: 21
  • National Rank: 690
  • State Rank: 75
  • State Division Rank: 37
 • 2014-15

  • League: AAAA Region III
  • Division: Class AAAA
  • Overall Record: 6-16-1
  • League Record: 0-7
  • DMA Rank: 31
  • National Rank: 832
  • State Rank: 103
  • State Division Rank: 47
 • 2013-14

  • League: AAAA Region II
  • Division: Class AAAA
  • Overall Record: 2-1
  • League Record: 1-1
 • 2012-13

  • League: AAAA Region III
  • Division:
  • Overall Record: 3-2
  • League Record: 1-0
 • 2011-12

  • League: AAAA Region III
  • Division:
  • Overall Record: 2-4
  • League Record: 0-4
 • 2010-11

  • League: AAAA Region III
  • Division:
  • Overall Record: 0-2
  • League Record: 0-2