Greer Soccer History

 • 2021-22

  • League: AAAA Region 2
  • Division: Division AAAA
  • Overall Record:
  • League Record:
 • 2020-21

  Head Coach: Jorge Santos
  • League: AAAA Region 2
  • Division: Division AAAA
  • Overall Record: 3-13
  • League Record: 1-7
  • National Rank: 1203
  • State Rank: 107
  • State Division Rank: 28
 • 2019-20

  Head Coach: Nick Roberson
  • League: AAAA Region II
  • Division: Division AAAA
  • Overall Record: 3-1
  • League Record: 0-0
  • DMA Rank: 13
  • National Rank: 299
  • State Rank: 46
 • 2018-19

  Head Coach: Jorge Santos
  • League: AAAA Region II
  • Division: Division AAAA
  • Overall Record: 14-8
  • League Record: 6-4
  • DMA Rank: 16
  • National Rank: 420
  • State Rank: 42
  • State Division Rank: 11
 • 2017-18

  Head Coach: Jorge Santos
  • League: AAAA Region II
  • Division: Division AAAA
  • Overall Record: 11-8
  • League Record: 5-3
  • DMA Rank: 24
  • National Rank: 766
  • State Rank: 66
  • State Division Rank: 17
 • 2016-17

  Head Coach: Jorge Santos
  • League: AAAA Region II
  • Division: Division AAAA
  • Overall Record: 9-8
  • League Record: 6-2
  • DMA Rank: 24
  • National Rank: 750
  • State Rank: 70
  • State Division Rank: 17
 • 2015-16

  Head Coach: Jorge Santos
  • League: AAA Region II
  • Division: Class AAA
  • Overall Record: 13-9
  • League Record: 8-6
  • DMA Rank: 22
  • National Rank: 716
  • State Rank: 76
  • State Division Rank: 18
 • 2014-15

  Head Coach: Jorge Santos
  • League: AAA Region II
  • Division: Class AAA
  • Overall Record: 10-9-1
  • League Record: 6-8
  • DMA Rank: 26
  • National Rank: 640
  • State Rank: 84
  • State Division Rank: 19
 • 2013-14

  Head Coach: Jorge Santos
  • League: AAA Region II
  • Division: Class AAA
  • Overall Record: 9-10-1
  • League Record: 6-8
 • 2012-13

  Head Coach: Jorge Santos
  • League: AAA Region III
  • Division:
  • Overall Record: 4-13
  • League Record: 4-10
 • 2011-12

  Head Coach: Jorge Santos
  • League: AAA Region III
  • Division:
  • Overall Record: 12-4
  • League Record: 8-0
 • 2010-11

  Head Coach: Kevin Brabham
  • League: AAA Region III
  • Division:
  • Overall Record: 4-14
  • League Record: 4-4