Marietta Baseball History

 • 2021-22

  • League: AAAAAAA Region 3
  • Division: Division AAAAAAA
  • Overall Record: 0-0
  • League Record: 0-0
 • 2020-21

  Head Coach: Phillip Rogers
  • League: AAAAAAA Region 3
  • Division: Division AAAAAAA
  • Overall Record: 11-18
  • League Record: 2-13
  • State Rank: 152
  • State Division Rank: 27
 • 2019-20

  Head Coach: Phillip Rogers
  • League: AAAAAAA Region 3
  • Division: Division AAAAAAA
  • Overall Record: 4-7
  • League Record: 0-2
  • DMA Rank: 140
  • National Rank: 2731
  • State Rank: 231
  • State Division Rank: 34
 • 2018-19

  Head Coach: Phillip Rogers
  • League: 3-7A
  • Division: Class 7A
  • Overall Record: 13-17
  • League Record: 6-9
  • National Rank: 2781
  • State Rank: 108
  • State Division Rank: 26
  • DMA Rank: 70
 • 2017-18

  Head Coach: Phillip Rogers
  • League: 3-7A
  • Division: Class 7A
  • Overall Record: 11-20
  • League Record: 3-12
  • DMA Rank: 144
  • National Rank: 6538
  • State Rank: 236
  • State Division Rank: 37
 • 2016-17

  Head Coach: Chris Stafford
  • League: 3-7A
  • Division: Class 7A
  • Overall Record: 8-26
  • League Record: 0-15
  • DMA Rank: 155
  • National Rank: 6877
  • State Rank: 236
  • State Division Rank: 38
 • 2015-16

  Head Coach: Chris Stafford
  • League: 4-AAAAAA
  • Division: Division AAAAAA
  • Overall Record: 7-20
  • League Record: 4-10
  • DMA Rank: 150
  • National Rank: 6695
  • State Rank: 225
  • State Division Rank: 46
 • 2014-15

  Head Coach: Chris Stafford
  • League: 4-AAAAAA
  • Division: Division AAAAAA
  • Overall Record: 13-19
  • League Record: 8-6
  • DMA Rank: 78
  • National Rank: 2851
  • State Rank: 108
  • State Division Rank: 28
 • 2013-14

  Head Coach: Chris Stafford
  • League: 4B-AAAAAA
  • Division: Division AAAAAA
  • Overall Record: 12-16
  • League Record: 4-4
  • DMA Rank: 119
  • National Rank: 4459
  • State Rank: 170
  • State Division Rank: 38
 • 2012-13

  • League: 4B-AAAAAA
  • Division: Division AAAAAA
  • Overall Record: 16-20
  • League Record: 1-7
  • DMA Rank: 18
  • National Rank: 446
  • State Rank: 21
  • State Division Rank: 7
 • 2011-12

  Head Coach: Chris Stafford
  • League: 5-AAAAA
  • Division: Division AAAAA
  • Overall Record: 4-26
  • League Record: 2-12
  • DMA Rank: 101
  • National Rank: 6185
  • State Rank: 170
  • State Division Rank: 42
 • 2010-11

  Head Coach: Chris Stafford
  • League: 5-AAAAA
  • Division: Division AAAAA
  • Overall Record: 7-14
  • League Record: 2-8
  • DMA Rank: 86
  • National Rank: 3578
  • State Rank: 128
  • State Division Rank: 37
 • 2009-10

  Head Coach: Chris Stafford
  • League: 5-AAAAA
  • Division: Division AAAAA
  • Overall Record: 4-21
  • League Record: 3-15
  • DMA Rank: 98
  • National Rank: 4551
  • State Rank: 150
  • State Division Rank: 44
 • 2008-09

  Head Coach: Chris Michaels
  • League: 5-AAAAA
  • Division: Division AAAAA
  • Overall Record: 3-14
  • League Record: 0-13
  • DMA Rank: 117
  • National Rank: 5959
  • State Rank: 180
  • State Division Rank: 46
 • 2007-08

  Head Coach: Chris Michaels
  • League: 5B-AAAAA
  • Division:
  • Overall Record: 7-18
  • League Record: 2-6
  • DMA Rank: 136
  • National Rank: 7620
  • State Rank: 211