Ola Baseball History

 • 2021-22

  • League: AAAAA Region 4
  • Division: Division AAAAA
  • Overall Record: 0-0
  • League Record: 0-0
 • 2020-21

  Head Coach: Beau Edwards
  • League: AAAAA Region 4
  • Division: Division AAAAA
  • Overall Record: 24-11
  • League Record: 11-3
  • State Rank: 76
  • State Division Rank: 13
 • 2019-20

  Head Coach: Beau Edwards
  • League: AAAAA Region 4
  • Division: Division AAAAA
  • Overall Record: 10-3
  • League Record: 3-0
  • DMA Rank: 23
  • National Rank: 406
  • State Rank: 34
  • State Division Rank: 3
 • 2018-19

  Head Coach: Beau Edwards
  • League: 4-5A
  • Division: Class 5A
  • Overall Record: 29-12
  • League Record: 11-3
  • DMA Rank: 16
  • National Rank: 370
  • State Rank: 20
  • State Division Rank: 3
 • 2017-18

  Head Coach: Beau Edwards
  • League: 4-5A
  • Division: Class 5A
  • Overall Record: 27-11
  • League Record: 13-3
  • DMA Rank: 42
  • National Rank: 1557
  • State Rank: 61
  • State Division Rank: 6
 • 2016-17

  Head Coach: Beau Edwards
  • League: 4-5A
  • Division: Class 5A
  • Overall Record: 21-13
  • League Record: 12-4
  • DMA Rank: 68
  • National Rank: 2709
  • State Rank: 104
  • State Division Rank: 12
 • 2015-16

  Head Coach: Beau Edwards
  • League: 4-AAAAA
  • Division: Division AAAAA
  • Overall Record: 18-7
  • League Record: 8-2
  • DMA Rank: 93
  • National Rank: 3714
  • State Rank: 138
  • State Division Rank: 36
 • 2014-15

  Head Coach: Beau Edwards
  • League: 4-AAAAA
  • Division: Division AAAAA
  • Overall Record: 23-6
  • League Record: 9-3
  • DMA Rank: 53
  • National Rank: 1813
  • State Rank: 72
  • State Division Rank: 19
 • 2013-14

  Head Coach: Beau Edwards
  • League: 4A-AAAAA
  • Division: Division AAAAA
  • Overall Record: 15-11
  • League Record: 11-9
  • DMA Rank: 103
  • National Rank: 3946
  • State Rank: 149
  • State Division Rank: 34
 • 2012-13

  Head Coach: Beau Edwards
  • League: 4A-AAAAA
  • Division: Division AAAAA
  • Overall Record: 18-8
  • League Record: 9-3
  • DMA Rank: 39
  • National Rank: 1157
  • State Rank: 58
  • State Division Rank: 16
 • 2011-12

  Head Coach: Ryan Parejko
  • League: 3-AAAA Div. A
  • Division: Division AAAA
  • Overall Record: 5-2
  • League Record: 4-0
 • 2010-11

  • League: 3-AAAA
  • Division: Division AAAA
  • Overall Record: 22-9
  • League Record: 16-5
  • DMA Rank: 31
  • National Rank: 1180
  • State Rank: 46
  • State Division Rank: 9
 • 2009-10

  • League: 4-AAAA
  • Division: Division AAAA
  • Overall Record: 25-6
  • League Record: 16-1
  • DMA Rank: 36
  • National Rank: 1447
  • State Rank: 47
  • State Division Rank: 11
 • 2008-09

  • League: 4-AAAA
  • Division: Division AAAA
  • Overall Record: 7-2
  • League Record: 4-0
  • DMA Rank: 81
  • National Rank: 4119
  • State Rank: 127
  • State Division Rank: 28
 • 2007-08

  Head Coach: Ola
  • League: 4A-AAA
  • Division:
  • Overall Record: 3-4
  • League Record: 0-2
  • DMA Rank: 124
  • National Rank: 6789
  • State Rank: 192