Andalusia Baseball History

 • 2021-22

  • Region: 5A Area 4
  • Division: Division 5A
  • Overall Record: 11-12
  • Region Record: 3-1
  • DMA Rank: 26
  • DMA Rank: 17
  • State Rank: 107
  • State Division Rank: 17
 • 2020-21

  Head Coach: Tyler Dent
  • Region: 5A Area 4
  • Division: Division 5A
  • Overall Record: 21-8
  • Region Record: 4-1
  • State Rank: 59
  • State Division Rank: 9
 • 2019-20

  Head Coach: Tyler Dent
  • Region: 4A Area 3
  • Division: Division 4A
  • Overall Record:
  • Region Record:
  • DMA Rank: 17
  • DMA Rank: 10
  • National Rank: 781
  • State Rank: 62
  • State Division Rank: 7
 • 2018-19

  Head Coach: Tyler Dent
  • Region: 4A Area 3
  • Division: Division 4A
  • Overall Record: 24-9
  • Region Record: 8-0
  • DMA Rank: 14
  • DMA Rank: 10
  • National Rank: 1549
  • State Rank: 57
  • State Division Rank: 4
 • 2017-18

  Head Coach: Tyler Dent
  • Region: 4A Area 3
  • Division: Division 4A
  • Overall Record: 30-5
  • Region Record: 4-0
  • DMA Rank: 3
  • DMA Rank: 2
  • National Rank: 121
  • State Rank: 6
  • State Division Rank: 1
 • 2016-17

  Head Coach: Tyler Dent
  • Region: 4A Area 3
  • Division: Division 4A
  • Overall Record: 18-12
  • Region Record: 6-0
  • DMA Rank: 33
  • DMA Rank: 15
  • National Rank: 4541
  • State Rank: 125
  • State Division Rank: 19
 • 2015-16

  Head Coach: Tyler Dent
  • Region: 4A Area 2
  • Division: Division 4A
  • Overall Record: 17-19
  • Region Record: 6-0
  • DMA Rank: 35
  • DMA Rank: 24
  • National Rank: 4834
  • State Rank: 147
  • State Division Rank: 20
 • 2014-15

  Head Coach: Tyler Dent
  • Region: 4A Area 2
  • Division: Division 4A
  • Overall Record: 6-20
  • Region Record: 0-8
  • DMA Rank: 51
  • DMA Rank: 41
  • National Rank: 7113
  • State Rank: 223
  • State Division Rank: 41
 • 2013-14

  Head Coach: Jonathan Rasberry
  • Region: 4A Area 2
  • Division: Division 4A
  • Overall Record: 25-13
  • Region Record: 7-1
  • DMA Rank: 31
  • DMA Rank: 15
  • National Rank: 3026
  • State Rank: 89
  • State Division Rank: 12
 • 2012-13

  Head Coach: Jonathan Rasberry
  • Region: 4A Area 2
  • Division: Division 4A
  • Overall Record: 23-9
  • Region Record: 6-0
  • DMA Rank: 23
  • DMA Rank: 13
  • National Rank: 1877
  • State Rank: 64
  • State Division Rank: 8
 • 2011-12

  Head Coach: Jonathan Rasberry
  • Region: 4A Area 3
  • Division: Division 4A
  • Overall Record: 20-11
  • Region Record: 5-4
  • DMA Rank: 41
  • DMA Rank: 25
  • National Rank: 4034
  • State Rank: 126
  • State Division Rank: 22
 • 2010-11

  Head Coach: Stan Gooden
  • Region: 4A Area 3
  • Division: Division 4A
  • Overall Record: 12-14
  • Region Record: 6-2
  • DMA Rank: 51
  • DMA Rank: 35
  • National Rank: 6107
  • State Rank: 185
  • State Division Rank: 32
 • 2009-10

  Head Coach: Stan Gooden
  • Region: 4A Area 3
  • Division: Division 4A
  • Overall Record: 9-16
  • Region Record: 1-2
  • DMA Rank: 47
  • DMA Rank: 34
  • National Rank: 5602
  • State Rank: 171
  • State Division Rank: 28
 • 2008-09

  Head Coach: Stan Gooden
  • Region: 4A Area 3
  • Division: Division 4A
  • Overall Record: 7-15
  • Region Record: 0-4
  • DMA Rank: 51
  • DMA Rank: 42
  • National Rank: 6855
  • State Rank: 203
  • State Division Rank: 38
 • 2007-08

  Head Coach: Stan Gooden
  • Region: 4A Area 2
  • Division:
  • Overall Record: 17-14
  • Region Record: 6-3
  • DMA Rank: 33
  • DMA Rank: 14
  • National Rank: 2986
  • State Rank: 86
Andalusia High School Andalusia High School
701 E 3Rd St
Andalusia, AL 36420