Grace Christian Academy  Grace Christian Academy
2499 Waldron Rd
Kankakee, IL