Minneapolis Southwest High School Minneapolis Southwest High School
3414 W 47Th St
Minneapolis, MN