Blue Springs High School Blue Springs High School
2000 NW Ashton Dr
Blue Springs, MO 64015