Stoughton High School Stoughton High School
600 Lincoln Ave
Stoughton, WI