Piedmont High School Piedmont High School
800 Magnolia Ave
Piedmont, CA