Burke High School Burke High School
12200 Burke St
Omaha, NE