Skutt Catholic High School Skutt Catholic High School
3131 South 156th St
Omaha, NE 68130