Santa Ana High School Santa Ana High School
520 W Walnut St
Santa Ana, CA